นโยบายธุรกิจ

การเคลมสินค้า


 • 1.ต้องขอเคลมสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2.ต้องส่งคืนสินค้าที่มีปัญหากลับคืนมาที่ร้านทุกกรณี  
  3.สินค้าประเภทผ้า เช่น เสื้อ ห้ามซัก ห้ามรีด
  4.ส่งสินค้าคืนทางร้าน ด้วยวิธีทาง ems หรือ kerry เท่านั้น ค่าส่งทางร้านจะเป็นผู้ออกให้
  5.หลังจากได้รับสินค้าคืน ทางร้านจะตรวจสอบ ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการผลิตหรือไม่ หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการผลิต ทางร้านจะรีบผลิตสินค้าชิ้นใหม่ส่งกลับไปให้


 • การคืนเงิน

  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้
  ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
  1. สำเนาบัตรประชาชน และ
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)

 • ความเป็นส่วนตัว
 • หากไม่อนุญาตหรือไม่ต้องการให้เผยแพร่รูป ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนสั่งทำนะครับ ถ้าไม่แจ้งถือว่าลูกค้าอนุญาตและยินยอมให้ทางร้านเผยแพร่รูปสินค้าของลูกค้าทางเว็บไซต์ แฟนเพจ หรือช่องทางอื่นๆได้ 
 • ----------------------------------------------------------
 • ***ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า