คำถามที่พบบ่อย

 • 1.ต้องขอเคลมสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2.ต้องส่งคืนสินค้าที่มีปัญหากลับคืนมาที่ร้านทุกกรณี  
  3.สินค้าประเภทผ้า เช่น เสื้อ ห้ามซัก ห้ามรีด
  4.ส่งสินค้าคืนทางร้าน ด้วยวิธีทาง ems หรือ kerry เท่านั้น ค่าส่งทางร้านจะเป็นผู้ออกให้
  5.หลังจากได้รับสินค้าคืน ทางร้านจะตรวจสอบ ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการผลิตหรือไม่ หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการผลิต ทางร้านจะรีบผลิตสินค้าชิ้นใหม่ส่งกลับไปให้

 • 1.หลังจากส่งแบบครั้งที่ 1 หากลูกค้าต้องการแก้ไข สามารถสั่งแก้ได้ 1 ครั้งในคอนเซ็ปต์แบบเดิมเท่านั้น

  โดยลิสมาเป็นข้อๆ และส่งมาคราวเดียวกัน เช่น  1.ขอเปลี่ยนข้อความเป็นสีส้ม  2. ขยายรูปนั้นให้ใหญ่ขึ้น เป็นต้น

  หลังจากแก้ไขตามที่ลูกค้าสั่งโดยสมบูรณ์และส่งให้ดูครั้งที่ 2 จะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแบบได้

  ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมทางร้านขอคิดค่าทำไฟล์หรือค่าแต่งรูปเพิ่มตามสมควร

  ทั้งนี้อาจทำให้ระยะเวลาการทำชิ้นงานล่าช้าไปจากกำหนดเดิม 3 วัน ออกไปอีก 1-2 วัน

  2.ขอสงวนสิทธิ์ในการทำหลายแบบให้เลือกนะครับ 

  3.ในกรณีที่ลูกค้าเลือกรูปหลักมาแล้ว จะเปลี่ยนรูปหลักไม่ได้

  4.ในกรณีที่ลูกค้าไม่ระบุรูปหลักมา ทางร้านจะเลือกให้ตามความเหมาะสม

  จะเปลี่ยนรูปหลักไม่ได้เช่นเดียวกัน

  5.เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาเลือกรูปมาให้พร้อม เพราะไม่สามารถเพิ่มรูป หรือเปลี่ยนรูปอื่นๆภายหลังได้ 

  6.หากลูกค้าไม่ได้ระบุมาว่าต้องการภาพแนวตั้งหรือแนวนอน จะเปลี่ยนแนวภายหลังไม่ได้